Tuesday, October 1, 2013

Contoh Undangan Pernikahan dalam Bahasa Jawa Sederhana

Sering saya diminta untuk membuatkan undangan pernikahan dalam bahasa Jawa untuk tetangga yang ingin melangsungkan pernikahan. Walaupun saya sering membuat undangan pernikahan dalam bahasa jawa yang islami terkadang saya juga malas kalau diminta menulis kata-kata dalam undangan pernikahan tersebut.

Biar tidak berfikir lagi untuk merangkai kata-kata, disini saya tuliskan contoh undangan pernikahan dalam bahasa jawa yang bisa kita jadikan bersama untuk acuan dalam menyusun undangan pernikahan dalam bahasa jawa.

Mugi Katur Panjenenganipun
Bpk./Ibu/Sdr.________….
wonten ing Solo.

Bismillahirohmaanirrohim
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Rinenggo sagunging pakurmatan.
Kanthi hangajab nugrahaning Gusti Allah Ingkang Maha Agung, mbok bilih wonten dhanganing penggalih saha longgaring wekdal, kula sak kulawarga nyuwun kanthi sanget karawuhan panjenengan sekaliyan mbenjang wonten ing,

Dinten : Kamis Kliwon
Suryo Kaping : 31 Mei 2012
Wanci Tabuh : 13:00 wekdal iring kilen
Panggenan : Griyo Kula Wirobrajan Yogyakarta
Wigatosing Atur : Walimatul Ursy

Wasana sanget ing pangajeng-ajeng kawula awit agunging kawigatosan rawuh panjenengan, mugi Gusti Ingkang Maha Asih tansah peparing berkah wilujeng ing sedayanipun. Amin.
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Yogya, 1 Januari 2012
Salam Taklim

ttd

Tumi Sekeluarga

Nah, itu merupakan salah satu contoh undangan pernikahan bahasa jawa yang bisa Anda tiru dan kembangkan sendiri.

Semoga bermanfaat.

0 Komentar Contoh Undangan Pernikahan dalam Bahasa Jawa Sederhana

Post a Comment

Back To Top